I alla tider och kulturer har knutna och vävda mattor utgjort grunden till människors hem. Orientens nomader sa "där jag rullar ut min matta, finner jag mitt hem".

En vacker matta välkomnar och värmer, den skänker glädje och stimulans, den ger ro och pryder sin plats. Men att köpa bra orientmattor kräver stor kunskap. Det är viktigt att veta att en persisk matta inte är detsamma som en Orientalisk matta. För orientalen har den mjuka, varma mattan i århundraden, kanske årtusenden, varit en nödvändighet för att ge värme i bostaden. I nomadernas tält kläddes väggar och golv med de tjocka mattorna. Redan från början var de troligen knutna med lugg. På en liggande ram, som var enkel att fälla samman och föra med sig, spände man en varp där trådar av ull knöts i traditionsbundna mönster. Det var således ursprungligen nomaderna som skapade och utvecklade konsten att knyta mattor.

De äldsta bevarade mattorna är från 1200-talet. Grekiska källor berättar dock, om att det fanns mjuka mattor i de akemenidiska palatsen (500 f. Kr.). Vid utgrävningarna av en gravplats i en dal i Altai i södra Sibirien har man emellertid funnit en knuten matta, ca 2 500 år gammal. Denna matta kallad Gorny-Altai eller Pazyrk mattan, är nästan kvadratisk, ca190x200 cm. Den är knuten med Ghiordesknuten och mönstret är ett i små kvadrater inrutat mittfält, omgivet av bårder med ryttare och hjortar. Genom att vatten störtat in strax efter gravsättningen och frusit till is, har man fått en djupfryst matta vars färger och material har bibehållits förbluffande väl.

1300-talet är den knutna mattans första stora blomstringstid i Iran, det dåvarande Persien. De mönster som då förekom hade utvecklats ur nomadernas geometriska mönstertraditioner. Färgerna utgjordes av olika varianter av rött, svart och vitt med enstaka inslag av andra färger. Under 1500-talet knöts mattor av hittills oöverträffad skönhet och kvalitet. Också städernas och byarnas bofasta invånare tillverkade mattor, framför allt i palatsens verkstäder. Nomadernas liggande vävram ersattes där av en större stående vävstol, byggd efter samma princip som den liggande, där mattan knöts från golvet upp mot taket..

Mattor som tillverkats före 1900-antika- är mycket sällsynta. De som finns har använts under långa tider och är ofta i dålig kondition. Felfria exemplar är därför mycket eftertraktade. 

Iran är ett av de största länderna i mellanöstern och sträcker sig som en bro mellan öst och väst. Sidenvägen drog fram genom landet och dess karavaner medförde inte bara varor utan även tankar och idéer som spreds mellan folken. Fram till år 1934 var landets officiella namn Persien. Under den första stora persiska dynastin (Achemaniderna 550-330 f Kr) sträckte sig riket från Etiopien till Indien och från Bosporen till Oxus.

Dåtidens persiska kejsare såsom Darius och Xerxes härskade över 28 olika folk. Landets historia är dramatisk; härskare har kommit och gått. Djingis Kahn och Timur Lenk har båda varit här. På Safavidernas tid, särskilt under Shah Abbas den store, som härskade 1587-1629, utvecklades konst, arkitektur och konsthantverk. Isfahan blev landets nya, magnifika huvudstad. Landets stora naturtillgångar i form av olja, naturgas och mineraler har lockat bl a ryssar och britter och under 1900-talet även amerikaner.

Sedan 1979 är landet en islamsk republik. Olja ger de utan jämförelse största exportinkomsterna, men när det gäller sysselsättning dominerar mattframställningen. Miljontals iranier sysslar i någon form med att framställa mattor; fåruppfödning, klippning, spinning, färgning, knytning, tvättning, lagning och försäljning.

Landet täcker en yta på 1,6 miljoner kvadratkilometer, och är därmed nästan fyra gånger så stort som Sverige. Befolkningen uppgår till över 70 miljoner människor. De flesta har persisk härstamning, och bland viktigare minoriteterna hittar vi azerier, kurder och olika nomader. Två bergskedjor sträcker sig genom landet. Från gränsen mot Turkiet, vidare söder om Kaspiska havet och bort mot Himalaya löper Alborzbergen med den slocknade vulkanen Damavand som högsta punkt på 5 671 möh. I västra Iran med riktning från nordväst mot sydost sträcker sig Zagrosbergen vars toppar i många fall når över 4 000 meters höjd.

Två stora öknar - Dasht-e-Kavir och Dasht-e-Lut dominerar det inre av landet. Huvudstad med ca 12 miljoner innevånare är Teheran och andra stora städer är Mashhad, Tabriz, Isfahan och Shiraz.

För den som besöker Iran blir det snart uppenbart vilken stor roll mattorna spelar i samhället. I de stora städerna ligger de exklusiva mattaffärerna tätt. I gatuvimlet ser man små lastbilar med mattor på flaket på väg till basaren. Vävstolar, verktyg och garn finns till försäljning överallt. Ute på landsbygden kan man få se vävstolar i hemmen och ute i det fria. Ibland kanske någon har brett ut en matta på gatan och tvättar den med vatten och borste.